Dressuur

Bij de dressuur wordt een proef gereden die uit allerlei verplichte figuren bestaat.
Bij een dressuurproef is het de bedoeling dat de menner laat zien dat zijn paard ontspannen en gewillig doet wat de menner vraagt. De figuren moeten zo goed en vloeiend mogelijk gereden worden. Enkele figuren zijn:
•    Een volte
•    Een wending
•    Een gebroken lijn
Daarbij is het de bedoeling dat de verschillende overgangen (van  bijv. stap naar draf, of van draf naar galop) zo vloeiend mogelijk gereden worden.

De dressuur is dus bedoeld om de rust, de regelmaat van de gangen, de harmonie, de soepelheid, de drang naar voren en de juiste houding van de paarden in beweging te beoordelen. Tevens wordt de deelnemer beoordeeld op zijn stijl van rijden, nauwkeurigheid van de figuren en zijn beheersing van het span, uiterlijke verzorging van de rijder en de groom (s), de conditie,de onderlinge overeenstemming en verzorging van de paarden, het tuig en het rijtuig.

De proef wordt gereden in een rechthoekige dressuurring van minimaal dertig bij zestig meter. Op diverse punten staan letters. De oefeningen moeten meestal bij een letter worden gedaan.
De proef wordt beoordeeld door één of meerdere jury’s. Deze beoordelen de oefeningen met cijfers van één tot tien.
Het aantal behaalde punten wordt afgetrokken van het aantal punten dat maximaal kan worden behaald. Het aantal maximaal te behalen punten hangt af van het aantal onderdelen van de dressuurproef. Bestaat een proef uit 30 onderdelen dan kan er maximaal 300 punten gereden worden. De niet-behaalde punten zijn strafpunten. De menner die de meeste punten heeft gescoord wint de wedstrijd.

Bij een dressuurproef kan een menner met zijn aanspanning winstpunten behalen. Wordt er gemiddeld op de onderdelen een 6 gescoord dan krijgt de aanspanning een winstpunt.
Zodra er voldoende winstpunten bij elkaar zijn gereden, gaat de combinatie over naar een hogere klasse. De dressuur kent de klassen B (beginner), L (licht), M (middel), Z (zwaar) en ZZ (zeer zwaar).

(vrije bewerking Wikipedia / www.knhs.nl / www.mendistrictnoord.nl)