Voorwaarden waaronder De Friese Aanspanning een aanvraag voor het

organiseren van een ringrijderij accepteert.

 

De aanvragende partij verplicht zich tot:

 • Het aanvragen van een ter plaatsen van het evenement geldende vergunning.
 • Het zorgdragen voor een geschikt aanspanterrein met voldoende parkeerruimte.
 • Het met zand bedekken van ijzeren putdeksels in het parcours.
 • De aanwezigheid van een deugdelijke geluidsinstallatie
 • Het aanleveren van acht vrijwilligers om de palen te bemensen en vrijwilliger voor het verzamelen van de ringen.
 • Het aanleveren van dranghekken voor de afzetting en bij elke ringsteekpaal een.
 • Het leveren van twee vrijwilligers die het publiek achter de touwen manen.

 

De FA verplicht zich hiermee tot:

 • Het zorgdragen voor een startlijst van deelnemers.
 • Het schriftelijk uitnodigen, met tijd en plaats, van deelnemers.
 • Het in kennis stellen van deelnemers van het geldende reglement.
 • Het uitzetten/ verkennen van het parcours.
 • Het opstellen van vier ringsteekpalen met handjes en ringen.
 • Het uitreiken van de rijtuignummers.
 • Het aanleveren van een starter.
 • Het aanleveren van een speaker.
 • Het aanleveren van vier juryleden voor de tijdwaarneming.
 • Het aanleveren van een hoofd jury lid (Vergelijkbaar met de vroegere federatie vertegenwoordiger)
 • Het aanleveren van het benodigde touw voor afzetting van het parcours.
 • Het vooraf controleren op veiligheid van de aanspanningen.

De Friese Aanspanning brengt de onderstaande vergoedingen in rekening:

 • Voor een wedstrijd die meetelt voor de selectie van het Fries Kampioenschap, zes jury leden, speaker en starter/ringmeester: €225,-
 • Voor een wedstrijd die niet meetelt voor het Kampioenschap, twee jury leden speaker en starter/ringmeester: € 130,-
 • Voor extra jury leden, indien gewenst b.v. schoonste geheel, wordt €25,- p.p. gerekend. (Voor het beoordelen van een passende wijze van aanspannen, als deel schoonste geheel, bevelen wij in het algemeen een jurylid uit onze gelederen aan.)

 

Het verschuldigde bedrag dient een week voor het daadwerkelijk evenement op de bankrekening van De Friese Aanspanning te zijn bijgeschreven!