Fries kampioenschap ringrijden 2017

“Fries Kampioenschap ringsteken in Bolsward”

Op een mooie zomerse 23 september 2017 werd het Fries kampioenschap ringsteken gehouden in de mooie stad Bolsward in samenwerking met de stichting Bolle TongersDei.

De zeven deelnemers van het Friese tuigpaard en zeven deelnemers van De Friese Aanspanning strijden om de gouden zweep.

Om 2 uur s’middags was iedereen aanwezig en werd nog druk gepoetst en de paarden ingespannen, om half 3 vertrekken de combinaties met eerst een korte rondrit vooraf gegaan door de Hanzeruiters met het defilé en presentatie.

Om ± 3 uur gaf de speaker aan om te beginnen met de proefronde, maar er was een pistool nog niet bij een deelnemer, even zoeken dus. Toen alles in orde was ging het vlot en er werd door een ieder goed en een mooi tempo gereden, met een compliment aan de starter.

Na de zesde ronde gaan de juryleden tellen van de goed gestoken ringen en vergelijken de snelheid van de aanspanningen. Er werd tijdens de pauze een tuigronde gepresenteerd door de deelnemers welke werd beoordeeld door een aparte jury.

Na de telling en vergelijking van snelheid was de uitslag in één keer bekend, geen barrage en geen strafpunten.

De Gouden Zweep (wisselprijs) is gewonnen door de combinatie:

Sjerp de Jong met stekster Ilse Koster uit Witmarsum

met  Wobke voor de sjees

Ilse kreeg uit handen van Cor de Groot de “Oranje sjerp” omgehangen en bij de Hr. de Jong het lint aan de zweep door Ane Norder van de Stichting Bolle Tongersdei.

Nadat alle linten waren uitgereikt volgde het Fries volkslied en werd de ere ronde verreden.

Er was veel publiek aanwezig en na het applaus gingen de combinaties terug naar het inspanterrein om uit te spannen en reisklaar te maken.

In de “Brouwerij Us Heit” werd de prijsuitreiking verder afgehandeld en voorzien van versnaperingen en de reisvergoedingen aan de deelnemers uitgereikt.

De fofografe Karin Sevink maakte van deze dag veel foto’s welke op haar site te zien zijn.

De middag werd afgesloten door Cor de Groot  en het laatste woord door Ane Norder met dank voor de samenwerking en aanstuurde op een kijkje in bar en wel thuis.

Het inspanterrein was ruim maar ook zoals overal op veel plaatsen in Friesland drassig zodat er op de weg werd geparkeerd. Een paar auto’s kwam van het terrein moeilijk weer op de weg, met behulp van de collega rijders ging het weer rollen.

Secr. Ringrijden en Arren

De Friese Aanspanning

Leo v d Weijden

 

 

 

Uitslag van het Fries Kampioenschap Ringsteken  2017 te Bolsward

1e  prijs en Kampioen :Combinatie Sj. d. Jong / Ilse Koster uit Witmarsum  84 p

2e prijs            Combinatie R. Schoenmaker / Eline Schoenmaker uit Soest.          81 p

3e prijs            Combinatie J. v. Gunst / Lutske Brouwer uit Oldemarkt                     73 p

4e prijs            Combinatie W. Eppinga / Anne-Rikst Eppinga uit Sondel                70 p

5e prijs            Combinatie A. v.d. Staal / Anneke v.d. Staal uit Poppingawier        66 p

6e prijs            Combinatie G. Landheer / Antje Landheer uit Warten                                   65 p

7e prijs            Combinatie G. v. Dijkhuizen / Margriet Griffioen uit Oosterzee        65 p

8e plaats        Combinatie S. Reijenga / Alice Reijenga uit Joure                             61 p

9e plaats        Combinatie O. Tiekstra / Willy Bouma uit Drachten                            58 p

10e plaats      Combinatie W. Bruinsma / Froukje v.d. Veen uit Rotstergaast         57 p

11e plaats      Combinatie M. Woudstra / Annelies Adema uit St Nicolaasga         57 p

12e plaats      Combinatie A. Bouma / Susan Poelstra uit Workum                          57 p

13e plaats      Combinatie H. Ter Schure / Brechtje Koopmans uit Ouwsterhaule 42 p

14e Plaats     Combinatie P. v. Manen / Anke Rispens uit Twijzel                           13 p

 

Schoonste geheel: Enkelspan met de sjees combinatie A. v.d. Staal uit Poppingawier

Schoonste geheel: Dubbelspan met de landauer combinatie S. Reijenga uit Joure.

 

P.s. Bij een gelijke uitslag is de snelheid bepalend geweest voor plaatsing.

 

 

Secr. Ringrijden en Arren

De Friese Aanspanning

Leo v. d. Weijden

 

 

Recente berichten

Bosgra
Villa Nova
Ruitershop Beerens
Stal Okkema
Paardenverzekering
Zadelmakerij vd Bosch


MENU