Uitslagen Ringrijderijen

Ringrijderij Frysk Folkloredei Heerenveen 11 mei 2018

1e prijs, Pier Kuipers en Catharina Kuipers             Parrega           36 punten

Prijs Schoonste geheel Fries Paard:

Sybren Reijenga en Martine Hosper-Reijenga uit Joure met een Sjees

Prijs Schoonste geheel andere paardenrassen:

Haitse Postma en Joke Postma uit Marum met een Victoria

Er was 1 prijs voor het ringsteken en dat is een zilveren herinneringslepel, namelijk de Johan Willem Friso lepel. Johan Willem Friso, die veel met zijn familie in Oranjewoud vertoefde. Het is meer dan 300 jaar gleden dat hij in het Hollandse Diep verdronk. Ter nagedachtenis aan deze Friese stadhouder is deze Johan Willem Friso prijs ingesteld.      

Ringrijderij Appelscha 23 augustus 2018

Aangespannen rubriek

1e prijs, Wim Altena met steekster Anouk Mondia uit St Jansklooster met 40 punten

2e prijs,  Camiel van Ulden uit Appelscha met 38 punten

3e prijs, J. v/d Gunst met steekster Lutske Brouwer met 37 punten na barrage

Schoonste geheel: J. Bouma met steekster Jildou Bouma uit Oldeboorn

Aanmoedigingsprijs: Kim Altena met steker Dennis uit Sint Jansklooster

Zadelrubriek

1e prijs,  Wemke van der Bijl met Glenn met 18 punten

2e prijs, Ellis Stilma met Glenn met 17 punten

3e prijs, Saskia Hetze met Prada met 16 punten, na barrage

Schoonste geheel: Heleen Pruntel Villerius met Tjitte

Aanmoedigingsprijs, Elise Ziel met Plurck

Ringrijderij Blokzijl 11 augustus 2018

1e prijs, Thom Dijkstra met steekster A. Dijkstra uit Itens met 34 punten

2e prijs, Jaap v/d Gunst met steekster Lutske Brouwer uit Oldemarkt met 34 punten

3e prijs, H. de Ruiter met steekster S v/d Pol uit Bantega met 32 punten

4e prijs, Peter Kraak met steekster Esther de Graaf uit Oldemarkt met 31 punten

5e prijs, S. Gosker met steeker Niek Gosker uit Staphorst met 31 punten

Schoonste geheel: Jos Moorman met steekster Neeltje Pruim uit Oldemarkt

Aanmoedigingsprijs: S. Gosker met steeker Niek Gosker uit Staphorst

Ringrijderij Ferwoude 27 juli 2018

Aangespannen rubriek

1e prijs, Oebele Tiekstra met steekster Willy Bouma   Drachten   37 punten

2e prijs, A. Kelderhuis met steekster Sigrid Hielkema  Bantega    37 punten na   barrage

3e prijs, Thom Dijkstra met steekster A. Dijkstra           Itens          32 punten

Schoonste geheel pony’s, Amarens de Vries met steekster Frouwkje de Vries

Schoonste geheel Fries, Gert van Dijkhuizen met steekster Margriet Griffioen

Aanmoedigingsprijs, Jenna Boes uit Langweer

Ringrijderij Ferwoude 21 juli 2018

Aangespannen rubriek

1e prijs,  J. van Gunst met steekster Lutske             Oldemarkt       40 punten

2e prijs, Andries Bouma met steekster Suzan         Workum           38 punten

3e prijs, M. Kuipers met steekster Catharine           Parrega            36 punten

4e prijs, S. Witteveen met steekster Martine          Bolsward         33 punten  na barrage

Schoonste geheel, T. Dijkstra met steekster Annemarie uit Itens

Zadelrubriek

1e prijs, Sanne van Esveld met showtime                 Parrega            25 punten

2, prijs, Lisette Fokkema met Vera                            Ferwert            24 punten

3e prijs, Esther Vrolijk met Fleur                                 Workum          23 punten

4e prijs, Simone Wildschut met Jetske                      Hemelum        21 punten

Schoonste geheel, Sijtske de Jong met Walsdame uit Gaast

Ringrijderij Hallum 7 juli 2018

Aangespannen rubriek

1e prijs,  Oebele Tiekstra en Willy Bouma                Drachten         36 punten

2e prijs, Jan Vrieswijk                                                                               36 punten

3e prijs, Rianne de Vries en Joukje Hiltje                  Beetgum          35 punten

4e prijs, Andre v/d Staal en Anneke van der Staal  Poppenwier    35 punten

5e prijs, Bands Tienstra en Elyne de Graaf                                         35 punten

Schoonste geheel, Marianne Wijdenes en Ellen Wijdenes uit Medemblik

Aanmoedigingsprijs, Annette Herrema en Rixt Vroom uit Oude Leije

Zadelrubriek

1e prijs, Chantal Oevering met Vienna                      Herbaaijum     32 punten

2, prijs, Hendrik van Duinen met Baljur                   Ferwert            28 punten

3e prijs, Lisette Fokkema met Vera                            Ferwert            20 punten

4e prijs, Simone v/d Plaats met Timo                        Bitgummole    19 punten

5e prijs, Katinka Buts met Roreen                              Hallum             15 punten

Schoonste geheel, Lisette Fokkema met Vera

Aanmoedigingsprijs, Marije Greijdanus met Vita


Hoofdmenu: Ringrijden
Bosgra
Villa Nova
Ruitershop Beerens
Stal Okkema
Paardenverzekering
Zadelmakerij vd Bosch


MENU